Ysgol Brynaerau

Yr Ysgol

Croeso

Ein gweledigaeth yn Ysgol Brynaerau yw darparu ysgol ble mae’r holl disgyblion, staff, Llywodraethwyr a’r gymuned ehangach yn gweithio gyda’i gilydd i gynnig amgylchedd groesawgar, ysgogol a diogel, er mwyn annog dysgu effeithiol. Amcanwn at fagu ymdeimlad o falchder yn y plentyn, yr ysgol ar gymuned.

Fideo

Trydar

Gweithgareddau Diweddar