< Yn ôl i'r Blog

Cafodd disgyblion yr adran iau y fraint o weithio hefo Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru yn ddiweddar – a bellach maent wrth eu boddau yn rapio!

Enlli (Ar ran y Cyngor Ysgol)

Bl 6