Cysylltu â'r Ysgol

Rhif ffôn:
01286660428

E-Bost:
GlendaEvans@gwynedd.llyw.cymru

Cadeirydd y Llywodraethwyr:
Mrs Elin Hildige

Pennaeth:
Mrs Glenda Evans