< Yn ôl i'r Blog

Cystadlodd 5 tim Trafod Llyfrau o flwyddyn 3 i flwyddyn 6 mewn cystadleuaeth Cwis Llyfrau y Tymor yma. Rhoddi’r ganmoliaeth uchel i’r disgyblion am eu hymroddiad a’u diddordeb arbennig mewn darllen a thrafod nofelau! Rydym yn edrych ymlaen i gystadlu eto y flwyddyn nesaf.

Gan Nanw ac Enlli (Ar ran y Cyngor Ysgol)

Bl 6