< Yn ôl i'r Blog

Cafwyd nifer fawr o lwyddiannau ar lwyfan Eisteddfod yr  Urdd, yn Cylch Dyffryn Nantlle yn ddiweddar. Da iawn pawb am gystadlu!

Pob lwc i’r Parti Cerdd Dant, Grwp Llefaru,Ymgom, Parti Unsain Bl.6 ac Iau a’r holl unigonion syn cystadlu’n unigol.

Gan Glesni a Hawys (Ar ran y Cyngor Ysgol)

Bl5 a 6