2018-19

Tymor
Hydref 2018 3 Medi 2018– 21 Rhagfyr 2018
Diwrnod Hyfforddiant 3 Medi
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 – 12 Ebrill 2019
Diwrnod Hyfforddiant
Haf 2019 29 Ebrill 2019 – 22 Gorffennaf 2019
Diwrnod Hyfforddiant  –
* Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 2018.
Gwyliau

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018

Hanner Tymor

24 Rhagfyr 2018 – 4 Ionawr 2019

Gwyliau Nadolig

25 Chwefror – 1 Mawrth 2019

Hanner Tymor

15 – 26 Ebrill 2019

Gwyliau Pasg

6 Mai 2019

Calan Mai

27 – 31 Mai 2019

Hanner Tymor

23 Gorffennaf – 30 Awst 2019

Gwyliau’r haf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant). Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.