< Yn ôl i'r Blog

Gan mai ‘Yr Ardal Leol’ yw thema dosbarth blynyddoedd 2 a 3 y tymor yma, aethom am daith o amgylch y pentref gan gasglu sbwriel gyda chymorth y warden Lee Oliver fel rhan o gynllun ‘Cadw Cymru’n daclus’ . Da iawn chi blant!