Cyfeillion Yr Ysgol

Ffurfiwyd y gymdeithas uchod i fod yn gefn i’r ysgol. Mae’r gymdeithas yn trefnu amryw o weithgareddau er mwyn codi arian ac i fod yn nosweithiau cymdeithasol e.e. noson adloniant, barbaciw a chwis teuluol.

Mae’r Cyfeillion yn chwarae rôl allweddol yn natblygiad yr ysgol, ac yn ein galluogi i brynu adnoddau na allwn eu prynu fel arall. Mae’r cyfraniadau yn y gorffennol wedi bod yn hael iawn. Cyfrannwyd tuag at fysiau ysgol pan yn trefnu ymweliadau addysgol ac at adnoddau darllen. Maent yn casglu arian at ddatblygu’r Cyfnod Sylfaen yn yr ysgol ar hyn o bryd.