< Yn ôl i'r Blog

Cynhelir Eisteddfod mewnol yn yr ysgol i ddathlu dydd Gwyl Dewi am y tro cyntaf eleni. Hoffwn longyfarch yr holl ddisgyblion sydd wedi cystadlu!

Gan Hawys a Glesni (Ar ran y Cyngor Ysgol)

Bl 5 a 6