Trefn Ymweld

Mae croeso i chwi ymweld a’r ysgol unrhyw amser,ar ôl yn gyntaf wneud apwyntiad gyda’r Pennaeth.Rydym i gyd yn cydweithio er lles pob plentyn yn yr ysgol.

Parcio

Gofynnir yn garedig i chwi,ddefnyddio maes parcio’r ysgol ac nid maes parcio’r staff (gan y bydd hwn yn cael ei gloi yn ystod y diwrnod). Defnyddiwch y llwybr troed pwrpasol er mwyn cyrraedd y brif fynedfa.

Amser Ysgol

Oriau’r ysgol yw o:
9.00am – 3.00pm Babanod
1:00 – 3:00 Meithrin
9.00am – 3.15pm Adran Iau

Awdurdod Addysg Gwynedd

Pennaeth Ysgolion
Adran Addysg
Swyddfa’r Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
01286672255

Cinio Ysgol

Mae cinio iach, blasus i’w gael yn ddyddiol yn yr ysgol. Darperir copi o’r fwydlen i bob teulu gan Gyngor Gwynedd. Gellid gweld copi o’r fwydlen yn y neuadd. Gan ein bod yn hybu bwyta’n iach gofynnwn yn garedig i rieni baratoi bocsys sy’n cynnwys bwyd iach a sydd ddim yn cynnwys gormod o bethau melys ynddynt. Bydd Cyngor yr Ysgol yn arwain ymgyrchoedd bocsys bwyd iach ynachlysurol gan yrru pamffledi Her Iechyd Cymru a llythyru gyda’r rhieni. Mae gennym Bwyllgor Maeth sy’n cynnig awgrymiadau ar wella cinio ysgol.

Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein llawlyfr…

Lawrlwytho – Maint y PDF: 1.1MB