Y Siarter Iaith Gymraeg

siarter-iaith

siarter-iaith

Siarter Iaith

Gweledigaeth Siarter Iaith Ysgol Brynaerau

Anelwn at i bob plentyn ddewis a gallu siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol,

i ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.

Gweithgareddau Siarter Iaith

Mae siarad dwy iaith yn agor drysau i gymuned, byd gwaith a bywyd cymdeithasol llawer mwy amrywiol.

Dwy iaith – dwywaith y dewis.