< Yn ôl i'r Blog

Rydym yn hynod falch o ddweud fod Ysgol Brynaerau yn un o ddeg o ysgolion Gwynedd sydd wedi’u gosod yn y band gwyrdd. Dymunwn ddiolch i’r holl staff am eu hymroddiad, i’r Corff Llywodraethol ar rhieni am eu cefnogaeth – ac i’r plant am eu gwaith caled a’u brwdfrydedd yn yr ysgol.