Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth

Croeso i wefan Ysgol Brynaerau

Cymreictod, Cwrteisi, Caredigrwydd a Cheisio'n Gorau Glas


Ein gweledigaeth yn Ysgol Brynaerau yw meithrin ‘Cymreictod, Cwrteisi, Caredigrwydd a Cheisio’n gorau glas’ ymhlith y disgyblion.

Caiff pob unigolyn o fewn cymuned yr ysgol ei werthfawrogi a’i barchu a rhoddwn fri a phwyslais arbennig ar ddathlu llwyddiannau. Ceisiwn wireddu hyn trwy ddarparu Cwricwlwm amrywiol, cytbwys a chyfoethog gyda digon o brofiadau dysgu diddorol, amrywiol ac adnoddau cyfredol a chyfoethog i ysgogi chwilfrydedd naturiol ym mhob plentyn, waeth beth fo'u allu, hil neu ryw. Yn ei dro bydd hyn yn paratoi’r disgyblion ar gyfer eu dyfodol fel dinasyddion lleol a byd eang. Gosodir gwreiddiau cadarn yn eu milltir sgwâr, a’u Cymreictod, teyrngarwch tuag at y gymuned leol a’u hetifeddiaeth tra ar yr un pryd yn ddatblygu parch at gred a diwylliannau eraill.


 

Cysylltiadau Cyflym

HWB
HWB
Google Classroom
Google Classroom
School Gateway
School Gateway
Cyngor Gwynedd Transport
Trafnidiaeth Ysgol

Cyfeiriad

Ysgol Brynaerau,
Pontllyfni,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5EU