Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth
 

Covid-19

Rydym fel ysgol yn dilyn y canllawiau diweddaraf gan yr Awdurdod Lleol er mwyn cynllunio’n ofaus i sicrhau diogelwch pawb wrth inni fynychu’r ysgol fel bod cymaint o fesuriadau rheoli ag sy’n bosib mewn lle gennym. Gweler yr wybodaeth ddiweddaraf isod.

Llythyrau

Dyddiad Teitl
03/09/2020 Canllawiau Ysgol Brynaerau wrth ystyried Covid 19 Covid-19 Lawrlwytho  
18/09/2020 Trefniadau’r ysgol pe byddai achos o’r Coronafeirws wedi ei gadarnhau yma Covid-19 Lawrlwytho  
04/09/2020 Cwestiynau Cyffredin Rhieni wrth agor ysgolion Gwynedd Covid-19 Lawrlwytho  
09/02/2021 Dychwelyd yn ol i’r ysgol /Returning to School Covid-19 Lawrlwytho  
12/02/2021 RHIENI/GOFALWYR PLANT CYFNOD SYLFAEN (3-7 OED) YSGOLION GWYNEDD Covid-19 Lawrlwytho  
23/02/2021 Llythyr i rieni a gofalwyr – Awdurdod Covid-19 Lawrlwytho  
22/02/2021 Dychwelyd i’r ysgol Ysgol Brynaerau Covid-19 Lawrlwytho  
08/03/2021 Dychwelyd i’r ysgol – Disgyblion Blwyddyn 3 – 6 Covid-19 Lawrlwytho  
10/03/2021 Manylion ail agor i’r holl ddisgyblion Covid-19 Lawrlwytho