Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Ffurfiwyd y gymdeithas uchod i fod yn gefn i’r ysgol. Mae’r gymdeithas yn trefnu amryw o weithgareddau er mwyn codi arian ac i fod yn nosweithiau cymdeithasol e.e. Noson caws a gwin, Ffair Nadolig, Ffair Haf a nosweithiau ocsiwn.

Mae’r Cyfeillion yn chwarae rôl allweddol yn natblygiad yr ysgol, ac yn ein galluogi i brynu adnoddau na allwn eu prynu fel arall. Mae’r cyfraniadau yn y gorffennol wedi bod yn hael iawn. Cyfrannwyd tuag at fysiau ysgol pan yn trefnu ymweliadau addysgol, at offer cyfrifiadurol ac ardal chwarae newydd sbon ar iard yr ysgol.

Mae croeso mawr i unrhyw un ymuno â ni gan yrru eich manylion i glendaevans@gwynedd.llyw.cymru ac ymunwch â’r grŵp ‘Cyfeillion Ysgol Brynaerau’ ar Facebook.