Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth
 

Llywodraethwyr

Cadeirydd

 • Ms Meleri Morris (Amddiffyn Plant)

Clerc

 • Mrs Rhian Gregory (Annibynnol o'r Corff)

Staff Ysgol

 • Mrs Glenda Evans

 • Mrs Sara Thomas

Rhieni

 • Mr Clive Bayley (Is Gadeirydd)

 • Ms Einir Roberts

 • Ms Tania Hughes

Cyngor Sîr

 • Mr Owain Williams

 • Mrs Sian Dafydd

 • Mrs Mari Brotheridge

Cyfetholedig

 • Mr Meirion Huws

 • Mrs Sheila Jones

 • Mr Kevin Jones

 • Mrs Gwenda Morus (Is Amddiffyn Plant)

Cyngor Cymunedol

 • Mr Aaron Hughes