Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth
 

Pwy ydi pwy?

Prifathrawes

 • Mrs Glenda Evans

Pennaeth Cynorthwyol

 • Mrs Sara Thomas

Athrawon

 • Mrs Manon Rhys - Athrawes Dosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

 • Mrs Sara Thomas - Athrawes Blwyddyn 2,3 a 4 a Chydlynydd ADY

 • Miss Meinir Owen - Athrawes Blwyddyn 4, 5 a 6

Cymhorthyddion

 • Mrs Sharon Olsen

 • Miss Llinos Jones

 • Miss Alison Edwards

Staff Ategol

 • Mrs Nerys Jones - Cogyddes Clwb Brecwast ac Amser Cinio

 • Mrs Emma Whitear - Goruchwyliwr Canol Dydd

 • Mrs Elin Williams - Glanhawraig a Gofal

 • Mrs Sharon Olsen - Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Staff Gweinyddol

 • Mrs Rhian Gregory - Ysgrifenyddes, Clerc Amser Cinio

Athrawon Cerdd Teithiol

 • Mr Dylan Williams