Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth

Y Gymuned

Mae addysgu plant Ysgol Brynaerau sut i fod yn ran o gymuned agos, cyfeillgar a chyfoethog yn hynod werthfawr er mwyn sicrhau dyfodol llwyddiannus i’r ardal. Caiff y plant eu dysgu am ddiwylliant a hanes lleol er mwyn sicrhau eu bod yn datblygu yn aelod llawn a chyfrifol o’r gymdeithas.