Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth

Dewiniaid Digidol

Yma yn Ysgol Brynaerau, mae gennym Ddewiniaid Digidol sef criw o blant o bob dosbarth sydd yn gyfrifol am faterion digidol yn yr ysgol.

Pwrpas y Dewiniaid Digidol ydy rhoi cyfle i’r disgyblion fynegi barn a chydweithio gyda Staff a Llywodraethwyr yr ysgol er mwyn datblygu agweddau digidol yn yr ysgol.

Bydd y Dewiniaid Digidol yn gosod targed bob hanner tymor ar gyfer gweddill yr ysgol megis defnyddio’r tri cam cynhyrchu mewn tasg ddigidol, gwella sgiliau codio, anfon e-bost yn gywir ayyb.

Dyma flaenoriaethau’r Dewiniaid Digidol eleni:

Blaenoriaeth 1: Iechyd a Lles plant ym myd technoleg

Blaenoriaeth 2: E-Ddiogelwch

Blaenoriaeth 3: Cyfleoedd digidol gwahanol

Blaenoriaeth 4: Iaith Gymraeg a TGCh